Kalite Politikamız

Yapı,inşaat,dekorasyon ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak

Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak

Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.

Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak

Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak

Hizmetlerimizden faydalanacak ve politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum ve kesimlerini 'ortağımız' kabul eder ve müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin ana amacı olarak görürüz.

Ulusal / Uluslararası standartlara, kanuni ve teknik mevzuatlara uyarak bu ölçütleri esas alırız.

Gelişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, yeni hizmet ölçüt ve yöntemler geliştirerek uygulanması için paylaşımda bulunuruz.

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, çalışan ve ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak top yekün gelişmeye katkıda bulunuruz.

Faaliyetlerimizi her türlü milli ve insani değeri ve iş etiğini ön planda tutarak, ekonomik karlılık içinde sürdürürüz.

Faaliyet alanımızda marka olmayı ve böylece taraflarımızın güvenini kazanmayı amaçlarız.

Mevcut kaynak ve çalışma usüllerini gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarız.